انواع زیره کفش

خصوصیات و ضعف های انواع مواد زیره کفش

 

زیره پی یو pu
وزن کم =یک جفت معادل یک لنگه زیره کفش معادل ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم به بالا در هر جفت وزن زیره کفش میباشد.
عایق حرارتی (حرارت زمین به پا انتقال داده نمیشود)
امکان سایش کم ,عمدتا سایش در وزن های بالای ۱۲۰ کیلوگرم  دارد.
امکان شکستن ۱۰% از مجموع کل کفشهای تولید شده نسبت به عاج زیره ( عدد ۱۰ درصدی شکستن در روی مواد خام این زیره نیز ذکر شده است و هیچ ارتباطی به کشور سازنده این محصول ندارد.
قدرت اصطکاک متوسط

نوع مواد نرم

 

زیره pvc
وزن متوسط معادل ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم به بالا وزن یک جفت زیره
عایق حرارتی متوسط
امکان سایش ندارد
امکان شکستن ندارد
قدرت اصطکاک متوسط

نوع مواد در زمستان کمی سفت و در تابستان کمی نرم میباشد.

 

زیره ترمو termo
وزن متوسط معادل ۴۰۰ الی ۵۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره
امکان شکستن ندارد
امکان سایش ندارد
عایق حرارتی (حرارت زمین به پا انتقال داده نمیشود)
قدر اصطکاک بالا ، امکان لیز خوردن ندارد (روی بنزین بسیار لیز است)

نوع مواد عمدتا مصرفی زمستان و نرم  میباشد.

 

زیره لاستیک
وزن بالا ۵۰۰ الی ۶۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره
امکان شکستن ندارد
امکان سایش ندارد (در وزنهای بالا امکان له شدن زیره دارد)
عایق حرارتی متوسط
بالاترین قدرت اصطکاک

نوع مواد عمدتا مصرفی زمستان، رو به سفت بودن و بوی لاستیک ماشین را میدهد.

 

زیره EVA
کمترین وزن ۱۰۰ الی ۲۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره
امکان شکستن ندارد
امکان سایش متوسط
عایق حرارتی
قدرت اصطکاک متوسط

نوع مواد فوق العاده نرم  که در وزن های بالای ۱۰۰ کیلوگرم باعث له شده زیره و کم شده ارتفاع زیره میشود و عمدتا مصرفی تابستان میباشد.

 

زیره چرم

وزن سنگین ۴۰۰ الی ۶۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره

امکان شکستن ندارد

امکان سایش دارد

عایق حرارتی تابستان فوق العاده خنک میباشد ولی در زمستان سرد میباشد ،فصلی است.

قدرت اصطکاک ضعیف

نوع مصرفی این مواد عمدتا در کفش های رسمی و لوکس است.

 

زیره نیولایت

وزن بالا معادل ۳۰۰ الی ۵۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره

امکان شسکتن دارد

امکان سایش دارد

عایق حرارتی مناسب در زمستان ،ولی مناسب در تابستان نیست

قدرت اصطکاک ضعیف

نوع مواد برگرفته از لاستیک میباشد و عمدتا در کفش های اسپرت کلاسیک استفاده میشود.

 

زیره تی پی یو T-PU

وزن پایین معادل ۲۰۰ الی ۴۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره

امکان شکستن ندارد

امکان سایش ندارد

عایق حرارتی بالا

قدرت اصطکاک بالا

نوع مواد ترکیبی مواد پی یو و مواد ترمو میباشد.

 

زیره EVA-لاستیک

وزن متوسط پایین معادل ۳۵۰ الی ۶۵۰ گرم به بالا در هر جفت زیره

امکان شکستن ندارد

امکان سایش ندارد

عایق حرارتی بالا

قدرت اصطکاک بالا

نوع مواد ترکیبی مواد EVA و لاستیک میباشد.

 

زیره پفک (ابری )

پایین ترین وزن معادل ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم به بالا در هر جفت زیره

امکان شکستن ندارد،امکان باز شدن زیره از رویه را دارد

قدرت سایش بالا

عایق حرارتی بالا

اصطکاک ضعیف

نوع مواد در وزن های بالای ۸۰کیلوگرم امکان له شدن و کم شده ارتفاع زیره را دارد ،مصرف این مواد عمدتا در بعضی از کفشهای ورزشی و در صندلها و دمپایی ها میباشد.