استاندارد جهانی سایز و ابعاد کفش بر اساس پا

اصول طراحی کفش بر اساس استاندارد سایز

 

استاندارد هر پا همان سایز آن می باشد. به عبارتی سایز ۴۲، که این رقم بر اساس سانت اندازه گیری فرانسه می باشد که تمامی طراحان ایرانی با این سایز طراحی و تولید می کنند.

 

۸۲۸

 

برای تبدیل سانت فرانسه به میلی متر از فرمول

سایز پا×۶٫۶۶=قد کف قالب کفش

به طور مثال ۴۲×۶٫۶۶=۲۷۹٫۷۲

در صورت استاندارد بودن سایز قالب و در صورت مدل دار نبودن قالب کفش (قالب نوک تیز) این فرمول درست است.

 

استاندارد بودن پشت کفش ،برای زخم نشدن پشت پا از فرمول

(قد قالب÷۵)+۱۰ میلیمتر=اندازه قد پشت کفش

که در کفش های اسپرت در صورت ابر دار بودن پشت کفش از زیر ابرگذاری محسوب میشود به طور مثال

(۲۷۹٫۷۲÷۵)+ ۱۰میلیمتر =۶۵٫۹۴۴

این عدد از داخل کفش محاسبه می شود (ضخامت کفی داخل کفش کسر می شود)

 

استاندارد عرض کف پا یا به عبارتی سینه کف پا  با فرمول

قد قالب÷۳=سایز استاندارد سینه کف قالب کفش که در تمامی مدلها یکسان می باشد.

 

استاندارد عرض روی پا یا به عبارتی سینه پا

قد قالب÷۳×۲=اندازه سینه روی پا

به عبارتی اگر قد قالب کفش شما استاندارد باشد قد قالب کفش مساوی دورتادور سینه قالب کفش شما می باشد.

به طور مثال قد قالب ۲۷٫۲۷۲ سانتی متر دورتادور سینه قالب کفش شما نیز همین عدد می باشد.