استاندارد قد پاشنه کفش

با وجود نیروی جاذبه زمین و فشار وزن بدن بر روی پا در هنگام ایستادن، فرم بدن در  پیاده روی و دویدن  رو به جلو بوده به عبارتی سر شانه ها جلو تر از خط عمود بدن نسبت به پا می باشد. این زاویه در حالت طبیعی که در هنگام ایستادن با پای بدون کفش بوجود می آید، بدن انسان را به طور طبیعی برای حمل وزن بر اساس قدرت جاذبه زمین به سمت جلو می کشد و این فشار تماما به ستون فقرات و کمر وارد می شود و این عامل کمردرد در پیاده روی با پای برهنه در زمان های حتی کوتاه  مدت می باشد.

اصول واستاندارد پاشنه کفش برای به وجود آمدن زاویه قائمه ستون فقرات انسان با زمین و از بین بردن فشار روی کمر و ستون فقرات مقدار۲/۲cm  به عبارتی ۲۲ میلیمتر است.

لازم به ذکراست که زیره ضخیم کفش در همه موارد مشکل ساز نخواهد بود.

روش محاسبه پاشنه استاندارد کفش

 اندازه گیری پاشنه کفش با کسر ضخامت زیره کفش در قسمت پنجه و از یکدیگر بدست می آید.

در بعضی از مدلهای کفش برای حفظ طرح مدل و سبک آن  از پاشنه های مخفی در داخل کفش استفاده می شود، که پاشنه مخفی نیز در محاسبه استاندارد پاشنه کفش باید لحاظ شود و در کل به عدد ۲۲ میلیمتر برسد.

در کفش های تولیدات یا سفارشات اروپا به علت بلند بودن قد نژادشان اصولا کفش ها با پاشنه های تخت طراحی شده اند. با توجه به این چنین طرح ها ، با دقت در برندهای اروپایی شاهد این مهم خواهید بود و در اسیا بعلت کوتاه بودن قد نژاد آنان عمدتا طرح ها با پاشنه ای بلند طراحی میشود.

کفش های پاشنه بلند مرسوم در زنانه با پاشنه های ۳ و ۵ و ۷ سانتیمتر است که تا ۱۲ سانتی متر نیز در فروشگاهها موجود میباشد.

عوارض استفاده زیاد از کفش های پاشنه بلند 

استفاده بلند مدت از کفشهای پاشنه بلند در خانم ها، باعث کوچک شدن عضله پشت پا میشود . البته پیاده روی زیاد با کفش های پاشنه بلند باعث میشود تا با تعادل بهتر و سرعت پیاده روی بالاتری همراه شود.

استفاده مکرر از کفش های پاشنه بلند باعث انتقال فشار وزن بدن از پاشنه پا به پنجه پا میشود که در بلند مدت باعث انحراف انگشتان پا  و بروی هم  افتادن آنها می انجامد که در بلند مدت انگشتان پا به صورت قریضه ای جمع میشوند و پای فرد مصرف کننده به صورت چنگ شده شکل میگیرد.

استفاده از کفش های پاشنه بلند باعث حرکت ستون فقرات انسان به سمت  جلو شده و بدن انسان بصورت قریضه ای با فرمان مغز به سمت عقب کشیده میشود که این عامل کمر درد و خسته کنندگی کفش میشود.

سفارش میشود کفش های پاشنه بلند در زمان کوتاه استفاده شود و برای رسیدن به محل مورد نیاز برای استفاده از کفش با پاشنه استاندارد استفاده شود.